Om Dalaidyllen

Några ord från grundaren...

Dalaidyllen utvecklades med tanken om att barnen som placeras här, aldrig ska behöva bo på ett HVB igen. 

Att placera yngre barn på institution är inte en socialsekreterares förstahandsval och generellt en ovanlig placeringsform mot bakgrund av barnens ringa ålder. I dagsläget finns knappa vårdformer för att möta denna målgrupps samlade behov. Barnen har ofta negativa erfarenheter med sig från vuxenvärlden och placeringar hos familjehem har sällan lett till en långsiktig lösning för barnet.

Drömmen om ett behandlingshem började redan under min studietid utan att veta riktning. Sedan socionomexamen har jag arbetat inom socialtjänstens fält med både försörjningsstöd, barn- och ungdomsvård och som familjehemssekreterare. Min resa inom vård och behandling började 2016, där jag fann mig tillrätta och omgående kände ett brinnande engagemang för just denna målgrupp. Sedan dess har jag arbetat som både behandlingsassistent och behandlingssamordnare på flera HVB-hem med varierande målgrupper.

Dalaidyllen är högst personlig och betydelsefull för mig, likaså inriktningen av verksamheten mot de små barnen som hjärtat slår ett extra slag för. 

Här kunde jag utveckla min behandlingsidé tillsammans med kompetenta personer som har lång erfarenhet av målgruppen och delar synen om hur en god vård och behandling verkställs.

Hjärtat i loggan symboliserar kärlek och värme som är grunden i arbetet på Dalaidyllen. Svalan symboliserar återvändande. Låt oss tillsammans ge dessa barn den bästa tänkbara vården för att en placering på Dalaidyllen ska bli den sista, innan barnet kan beredas en stadigvarande boendeform med trygga och kärleksfulla vuxna, och ett återvändande hem...

 

Leyla Abic
Verksamhetschef och föreståndare

Målgrupp ensamplacerade barn 8-13 år