Om Dalaidyllen

Värdegrund

Dalaidyllens kärna är att varje barn ska få utveckla sin fulla potential

i en miljö med trygga vuxna som trivs på sin arbetsplats samt har de rätta förutsättningarna att möta barnens behov. Behandlingskonceptet grundar sig i beprövade metoder, erfarenhet och aktuell forskning. För att utveckla varje barn som placeras hos oss kräver det en trygg, kompetent och erfaren arbetsgrupp som ges rätt förutsättningar att själva växa i sin arbetsroll.

Dalaidyllens värdegrund kan därför summeras med tre viktiga ord:

Utveckling

Vi tror att människan mår bra av att vara i en utvecklande miljö. Det är avgörande att i alla led skapa förutsättningar för att kunskap och kompetens ska vara i ständig utveckling. En väl utrustad personalgrupp och verksamhet kommer att ge den bästa tänkbara vården, som i sin tur utvecklar våra klienter och deras sammanhang.

Gemenskap

Alla vi har behov av ett socialt sammanhang och människor som bryr sig om oss. Dalaidyllen är verksamheten med en psykosocial miljö som skapar det trygga sammanhanget, för vår personal såväl som våra klienter. Här får en känna sig hemma i en tillåtande och prestigelös miljö. Vi är lyhörda inför varandras och de placerade barnens behov och känner en hög tillit till vår kompetens, arbetssätt och metoder. Det är viktigt att känna glädje och stolthet i sin yrkesroll på Dalaidyllen.

Transparens

Centralt för Dalaidyllens verksamhet är den kvalitet vi vill uppnå med varje placering. Rutinstyrt arbetssätt i alla moment, som dokumenteras och följs upp enligt aktuellt regelverk. Att arbeta professionellt, metodstyrt och med måluppfyllelse är därför ett sätt för oss att säkra kvaliteten i verksamheten och samtidigt vara transparenta gentemot uppdragsgivare, klienter och deras nätverk.

Målgrupp ensamplacerade barn 8-13 år