Om Dalaidyllen

Kvalitet

Kvaliteten i verksamheten säkerställs genom ett genomarbetat kvalitets- och ledningssystem med rutiner kopplade till varje arbetsmoment för att säkerställa samtliga processer i verksamheten.

Vi mäter kvaliteten genom skattningar och mätningar med våra klienter och externa kvalitetsundersökningar till uppdragsgivare. Personal utbildas och fortbildas löpande i metod och förhållningssätt för att bevara den kvalitet vi erbjuder. Dalaidyllen är medlem i Vårdföretagarna, Svenskt Näringsliv, SSIL och HVB-guiden.

Kvalitetsdeklaration:

Verksamhetens ekonomi och ägarförhållanden finns att se på allabolags webbsida. Tryck på länken nedan för att komma till Dalaidyllens informationssida.

Målgrupp ensamplacerade barn 8-13 år