Dalaidyllen är ett HVB med särskild kompetens mot målgruppen pojkar och flickor mellan 8-13 år, som upplevt omsorgssvikt innefattande olika typer av våld, övergrepp och trauman.

Vanligt är att barnen själva har en komplex psykosocial problematik som bland annat kan yttra sig i form av utagerande beteende, samspelssvårigheter och skolproblematik. Barnens tidigare upplevelser och beteendeproblematik brukar ofta försvåras av psykiska eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Vi har även placeringsformer för de barn som har behov av barnpsykiatrisk utredning. 

Verksamheten har tillstånd för sex platser.

Vi har lediga platser och är tillgängliga dygnet runt. Vi kan bistå med hämtning och tar emot placeringar med kort varsel. Ring oss på 023- 383 19 33 för placeringsförfrågan eller mer information.

Dalaidyllens behandlingskoncept bygger på en hög personalnärvaro under dygnets alla timmar med en sammansvetsad, erfaren och kompetent arbetsgrupp.

Kärnan i Dalaidyllens unika behandlingskoncept

  • Ett systemteoretiskt förhållningssätt där vi arbetar med och anpassar barnets nya sammanhang.
  • Tvärprofessionellt team som arbetar med integrerad vård för att ringa in barnets sammantagna vårdbehov.
  • Punktinsatser från början till slut som systematiskt mäts, registreras och följs upp.
  • Eftervård, före; där vi är med vid barnets övergång till det nya sammanhanget genom att planera, utbilda och handleda de mottagande.

Nyfiken på hela vårt behandlingskoncept? 

Målgrupp ensamplacerade barn 8-11 år