Miljö och Lokaler

Skola

När ett barn med påtalade skolsvårigheter placeras på Dalaidyllen, kopplas verksamhetens psykolog och pedagogiskt ansvariga lärare direkt in

Psykolog och pedagogskt ansvarig lärare arbetar tillsammans för att identifiera hur svårigheterna ger sig i uttryck och skapar en behandlingsplan för hur förändringsarbetet med barnet ska ske i skolmiljön och på boendet med stöd av vår personal.

Vinsten med närvaro av vår egen personal i skolmiljön är den helhetsbild vi har av barnets behov som ger bättre förutsättningar att vara psykosocialt stöd och motivator för barnet. Det skapar därmed möjlighet att både i skolan och på boendet arbeta förebyggande och förberedande, för att varje skoldag ska bli meningsfull, lärorik och en positiv erfarenhet för barnet. 

Det finns möjlighet att skapa ett individuellt skolschema med utgångspunkt i barnets förutsättningar och kunskapsnivå. Vår socionom arbetar tillsammans med skola och socialtjänst för att skapa en trygg, lärande och meningsfull skolgång för barnet. 

Dalaidyllen har en upprättad kontakt med flera skolor i kommunen, exempelvis för de barn som har behov av grundsärskola eller en skolform med integrerad läroplan.  

Målgrupp ensamplacerade barn 8-11 år