2024-03-25

Dalaidyllen utökar åldersspannet!

Den 21 mars fick Dalaidyllen bifall på ansökan om att utöka tillståndet med att ta emot barn upp till 13 år. Beslutet kommer att gynna våra placerade barn som nu kan bo kvar tills de gått ut årskurs 6, vilket innebär en oavbruten skolgång. En fungerande skolgång anses vara den absolut viktigaste  skyddsfaktorn hos placerade barn i samhällets vård. Vi tackar IVO för en snabb och enkel hantering av ärendet och för samsynen kring vikten av en oavbruten skolgång. 

Målgrupp ensamplacerade barn 8-13 år