BEHANDLINGSKONCEPT

Kompetens

Kompetensen bygger på lång erfarenhet av behandlingsarbete med barn i yngre åldrar.

Personalen är utbildade socionomer, behandlingspedagoger, terapeuter och skötare med inriktning mot psykiatri. Vi har också tillgång till psykolog, psykoterapeut, läkare i barn- och ungdomspsykiatri samt sjuksköterska.

All tillsvidareanställd personal har grundutbildning i kognitiv beteendeterapeutisk metod (KBT), Studio 3, Lågaffektiv metod och Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vi har även personal som har kompetens inom Signs of safety, rePULSE, KBT-steg 1, Aggression Replacement Training samt trauma och konflikthantering.

Vi har möjlighet att kommunicera på flera olika språk. Förutom svenska och engelska talar vi kurdiska, arabiska, turkiska, somaliska och persiska. 

Målgrupp ensamplacerade barn 8-13 år