Placeringsformer

Flexibel

Lämpar sig för uppdragsgivare som är osäkra på barnets behov och som vill försäkra barnet en plats även efter att utrednings- eller behandlingsplaceringen avslutats. 

Har placerande socialtjänst valt någon av våra andra placeringsformer och önskar ett fortsatt uppdrag, för vi givetvis en dialog kring det och ändrar placeringsformen i mån av plats. 

Målgrupp ensamplacerade barn 8-13 år