Placeringsformer

Utredning

Inom ramen för utredningsplaceringar erbjuds barnpsykiatriska utredningar efter barnets behov och uppdragsgivarens efterfrågan

En utredningsplacering pågår totalt under cirka 16 veckor. Under barnets placeringstid ansluts den tvärprofessionella arbetsgruppen. Varje profession har ansvar för respektive delar av utredningen och målet är att ge en tydlig bild av barnets behov av insatser för en fortsatt gynnsam utveckling. Vi hjälper även Socialtjänsten att formulera utredningsuppdrag och frågeställningar vid behov. 

Målgrupp ensamplacerade barn 8-13 år