Miljö och lokaler

Dalaidyllen HVB är beläget intill Rankhyttans herrgård

Enligt en 1500-tals krönika besökte Gustaf Vasa Rankhyttan år 1520, under sin flykt undan danske kung Kristian. Hans färd genom Dalarna sägs ha börjat i just Rankhyttan. När ni besöker oss kan ni få en historisk anblick och stanna en stund vid Kungsladan som ligger ett par hundra meter från verksamheten.

Dalaidyllens fastighet tillhörde tidigare herrgården och användes initialt lsom ett spa och byggdes senare om till ett HVB-hem. Med en yta om 412 kvadratmeter på ett plan och sex boenderum som har egen toalett och dusch, skaparverksamhetens planlösning goda förutsättningar att strategiskt utforma och använda boendemiljön för att främja barnens intressen, behov av enskildhet samt minska stressnivåer och risken för konflikter.

Verksamheten är belägen vid södra änden av Vikasjön, två mil söder om Falun och drygt två mil öster om Borlänge och ligger i en avskild och naturnära miljö. Det finns således goda förutsättningar för barnen att umgås gemensamt och enskilt i verksamhetens inre såväl som yttre miljö. Både Borlänge och Falun har ett stort utbud av aktiviteter, kultur- och föreningsliv.

Funderar ni på att placera och önskar besöka verksamheten, är ni välkomna att kontakta oss. 

Skola

När ett barn med påtalade skolsvårigheter placeras på Dalaidyllen, kopplas verksamhetens psykolog och pedagogiskt ansvariga lärare in.

Vardagen

I vardagen strävar vi efter att förbereda barnet att bo i en familj genom att inkluderas i olika vardagliga moment enligt den miljöterapeutiska modellen.

Målgrupp ensamplacerade barn 8-13 år