Behandlingskoncept

Det är vårt ansvar att skapa de rätta förutsättningarna för barnet att lyckas, alltid.

Tvärprofessionellt teamarbete

En form av integrerad vård
 • Socionom
 • Pyskolog
 • Psykiater
 • Sjuksköterska
 • Pedagogiskt ansvarig lärare
 • Behandlingspedagoger

Kompetens

Lång erfarenhet av arbete med målgruppen 8-12 år på hvb
 • KBT
 • Lågaffektivt bemötande
 • Studio 3
 • rePULSE
 • ART
 • TMO
 • NPF
 • MI
 • Signs of Safety
 • BBIC

Metoder

med utgångspunkt i evidens
 • Kognitiva beteendeterapeutiska metoder 
 • Systemteori
 • Studi0 3 med utgångspunkt i lågaffektivt bemötande
 • rePULSE
 • Miljöterapi
Målgrupp ensamplacerade barn 8-13 år