Placeringsformer

Dalaidyllen erbjuder tre olika placeringsformer som skräddarsys efter barnets individuella behov. 

Vi har tillstånd för sex platser och har även beredskap för mer akuta placeringar. 

Behandling

Tvärprofessionellt teamarbete -  integrerad vård
 • Kartläggning och behovsinventering
 • Psykologbehandling
 • Samtalsstöd
 • Traumabehandling
 • Medicinuppföljning
 • Lågaffektiv metod (Studio 3)
 • KBT
 • rePULSE
 • Eftervård- nätverksarbete

Utredning

Barnpsykiatriska utredningar
 • Slutförd inom 16 veckor
 • Medicininsättning med observation och uppföljning
 • Utbildning i diagnosförståelse till nätverket
 • Kartläggning av barnets behov
 • Parallellt behandlingsarbete med barnets svårigheter under utredningstiden

Flexibel

en vårdplats efter utrednings- eller behandlingsplacering
 • Behov av utredning efter en behandlingsplacering om barnet visat symptom och svårigheter som tidigare inte varit kända.
 • Initialt behov av behandlande insatser och behov av att förnya en befintlig utredning
 • Behov av både utredning och efterföljande behandlande insatser
Målgrupp ensamplacerade barn 8-13 år