Miljö och Lokaler

Vardagen

I vardagen strävas vi efter att förbereda barnet att bo i en familj genom att inkluderas i olika vardagliga moment.

Därför tänker vi att vardagen också ska bestå av helt vanliga saker som man gör i en familj; lek, pyssel, spel samt aktiviteter efter årstid och väder, som barnet själv är med och bestämmer. 

Det som är unikt för varje placering är att alla moment i barnens vardag integreras med deras vård- och genomförandeplan med delmål som följs upp varannan vecka.

Det kan exempelvis innebära att ett barn som behöver mer fysisk aktivitet ska få mer av det genom en för barnet, egen vald aktivitet. Om det är ett behov barnet har för att bibehålla en god hälsa, men som barnet helst undviker, sätter vi upp en plan för barnet ska motiveras till just den typen av aktivitet. 

I vardagens alla moment agerar personalen som en lärandeplattform och modellerar för barnen med en tanke om omstrukturering av barnens relationella mönster och nyinlärning av olika färdigheter. Vi arbetar systematiskt med utgångspunkt i våra metoder och barnets genomförandeplan, hur barnet i sin vardag kan öka, minska eller befästa olika beteenden och färdigheter. Mer om våra behandlingsmetoder kan du läsa nedan. 

Målgrupp ensamplacerade barn 8-13 år